skoproduktion

Här kan du se hur processen från idé till färdig sko kan se ut:.

Designidé/Skiss
 En skodesigner gör ofta ett antal skisser som tillsammans blir en skokollektion. På skofabriken kan det sedan finnas en skomodellör som tillverkar de olika delarna som behövs för att tillverka den färdiga skon.
https://www.youtube.com/watch?v=VhSIW7HxfH8

Teknisk modellering
Kan likställas med mönster-tillverkning. Detta arbete görs av en utbildad skomodellör.
https://www.youtube.com/watch?v=BCyxjvRHQPM

Materialval
Utifrån vilken typ av sko man skall tillverka, mode och önskad kvalité väljer man materia, som skinn, foder, sulor, klackar mm.

Tillverka nåtlingar
En nåtling är de hopsydda delarna som skall bli en sko.https://www.youtube.com/watch?v=IIFp8Z849_A

Provsko
Man tillverkar ett antal provskor (oftast storlek 37 eller 42)  som kan visas upp för tänkbara kunder.

Försäljning
Provskorna visas oftast upp på en skomässa eller på en "uppackning". Det kan t ex vara på ett hotell eller ett visningsrum i skofabriken.

Gradering
De nya skomodeller man fått tillräckliga order på graderas i olika storlekar. en damsko graderas ofta i storlek 35-41 och en herrsko i storlek 40-46. 

Produktion
Ibland sker produktionen i egna skofabriker, andra gånger sker legotillverkning hos någon samarbetspartner.
https://www.youtube.com/watch?v=EM-D4CQc5Ok

Leverans
När skorna är producerade levereras de till kunden/skoaffären

 
 

© Copyright Sannorlunda